Meer bezwaren tegen plannen nieuwbouw Velperbroek

08-01-2009 14:30

Hoewel er al enkele weken keten en hekken op de plek van het voormalige winkelcentrum op de hoek van de Reigerstraat en de President Kennedylaan in Velp staan, lijkt de soap rond de nieuwbouw van winkelcentrum Velperbroek voorlopig nog niet ten einde.

Op zijn weblog schrijft Theo Kooijmans over het bezwaarschrift dat op 5 januari jl. door bewoners van de Meerkoetstraat, Fuutstraat, President Kennedylaan, Lepelaarstraat en de Vereniging van Eigenaren van de Churchillflat is ingediend tegen de inmiddels verleende bouwvergunning en de vrijstelling van het bestemmingsplan. Het bezwaarschrift is goed onderbouwd en Kooijmans stelt dan ook dat de gemeente Rheden hier nog een hele kluif aan krijgt.


Er wordt bezwaar gemaakt op een groot aantal punten:

- verwevenheid tussen gemeente en projectontwikkelaar wat to disfunctioneren van de gemeente leidt.
- de gemeente geeft aanhoudend een misleidend beeld van het draagvlak onder omwonenden en de betrokkenheid van die omwonenden bij het opstellen van de plannen.
- incomplete informatie en onduidelijkheid in de plannen die bovendien tegenstrijdigheden bevatten.
- bezwaren tegen afwijkingen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan.
- het ontwerp is in strijd met door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden.
- aan diverse verkeers- en stedebouwkundige ranwooaarden wordt ook niet voldaan.
- de ruimtelijke onderbouwing is onvoldoende waarbij wordt ingegaan op een groot aantal aspecten, onder andere geluid, luchtkwaliteit, bodemaspecten, veiligheid, water, archeologie, parkeren en economie.
- recht van overpad voor omwonenden is niet geregeld.

De complete tekst van het bezwaarschrift is te lezen op Theo Kooijmans' blog Politiek Rheden.