Laad- en losstraat laatste pijnpunt winkelcentrum Velperbroek

27-11-2008 14:41

De laad- en losstraat is nog het enige punt van discussie in het plan voor winkelcentrum Velperbroek in Velp. Het Rhedense gemeentebestuur geeft desondanks toestemming voor de bouw.

Het college van burgemeester en wethouders is deze week akkoord gegaan met de bouwvergunning en de vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze stukken liggen de komende weken ter inzage.

Rabo Vastgoed wil langs de President Kennedylaan in Velp, nabij het Velperbroekcircuit, een winkelcentrum bouwen van dik 4000 vierkante meter. Ook komen er ruim honderd woningen, onder meer in twee woontorens. De hoogste daarvan gaat in totaal elf bouwlagen.


Het ontwerp-besluit heeft in de zomer en in het najaar ter inzage gelegen. De termijn is verlengd nadat omwonenden hadden geklaagd dat de termijn precies in de zomervakantie viel. Tijdens de verlenging zijn geen nieuwe reacties binnengekomen.
Er zijn elf reacties binnengekomen. B en W schuiven die allemaal ter zijde. Alleen van de laad- en losstraat aan de Meerkoetstraat erkent het bestuur dat het nog beter moet. De Welstandscommissie wil een nieuw ontwerp zien. De supermarkten die in het nieuwe centrum komen, Coöp en Lidl, verwachten samen zo'n tien bevoorradingstrucks per dag.

Bron: de Gelderlander, 21 november 2008